วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Moralism

Moralism
เป็น ปรัชญา ในปัจจุบันซึ่งเน้นว่าการกระทำของมนุษย์ควรสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
ในความรู้สึกของ moralism นอกระบบมีวัตถุประสงค์เพื่อดูข้อ จำกัด แบบดั้งเดิมของ เรื่องเพศ และมีแนวโน้มที่จะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่มีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ในการนี้ขอบเขตของการ moralism หายไปในคลื่นในประวัติศาสตร์ moralistvåg ที่รู้จักกันเป็นบางครั้งกล่าวว่าจะเป็น วิคตอเรีย หรือ Oscarianska เป็นที่รู้จักกันในสวีเดนและนอร์เวย์ซึ่งทำเครื่องหมาย 1800 ที่อยู่ตรงกลาง ตัวอย่างของการเคลื่อนไหวที่บางครั้งมี moralists เป็น คริสเตียนขวา และ การเคลื่อนไหวรุนแรง .
คนมีศีลธรรม colloquially ใช้มักจะเป็นประจุลบระยะ มันจะให้กับคนที่พวกเขาเชื่อว่ากำลังรบกวนการทำงานในชีวิตของผู้อื่นและจึงใส่ตัวเองขึ้นเป็นผู้พิพากษาไปทางของพวกเขาในชีวิต
Moralism การเข้าใจผิดของ
________________________________________
ที่จะคิดว่าพอใจความรู้สึกใด ๆ หรือ indulging ของเครื่องแต่งกายใด ๆ กินอาหารอร่อย ๆ ในเนื้อ, เครื่องดื่ม, หรือ, เป็นของตัวเองไม่เคยรองสามารถเข้าไปในความกระตือรือร้นหัวที่ไม่ได้ไม่เป็นระเบียบโดย frenzies ของ .... vices indulgences เหล่านี้เฉพาะเมื่อพวกเขาถูกตามล่าที่อาศัยอำนาจตามค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นความเอื้ออารีหรือการกุศล; ในลักษณะเช่นที่พวกเขาจะ follies เมื่อพวกเขาคนสถานที่ปรักหักพังดวงชะตาของเขาและช่วยลดตัวเองต้องการและความยากจน เมื่อยึดที่มั่นที่พวกเขาไม่มีคุณธรรม แต่ออกจากที่นั้นอาจเพียงพอที่จะให้สำหรับเพื่อนครอบครัวและทุกวัตถุที่เหมาะสมของความเอื้ออาทรหรือความเห็นอกเห็นใจพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด
จริยธรรมการเข้าใจผิดของ moralism (adj. "ศีลธรรม") ผลที่ได้จากลักษณะทั่วไปของ imperatives คุณธรรมและความรับผิดชอบเป็นของ ลีโอนาร์เนลสัน moralism กำหนดในลักษณะนี้ :
'moralism'ผมเรียกว่าระบบของคุณธรรมจริยธรรมที่เพียงพอสำหรับการควบคุมบรรทัดฐานในเชิงบวกของชีวิต ในคำอื่น ๆ ที่ไม่รวม moralism ความเป็นไปได้ของการกระทำที่ไม่แยแสศีลธรรม ตามนั้นการดำเนินการทุกคนต้องมีลักษณะเป็นปฏิบัติตามหรือการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ ระบบ [จริยธรรม, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล, 1956, p. ] 89.
หมายเหตุกัน : Moralism ไม่ใช่สิ่งเดียวกับศีลธรรมมันคือการเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของการมีเกินไป"มากศีลธรรม" คำว่า"moralism"จึงไม่ควรใช้โดยไม่มีการผิดพลาดสติว่ามันคือ จะมีหลายด้านล่างเป็นรูปแบบของการ moralism กล่าวและทั้งหมดของพวกเขา fallacies ทราบนอกจากนี้ :"ศีลธรรม"เป็นคนเพียงกับทฤษฎีคุณธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นศีลธรรมหนึ่ง แต่สัดส่วนจริยธรรมความละเอียดอ่อนของความแตกต่างจากศีลธรรมเหมาะหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะร้ายแรง moralists moralism โดยทั่วไปเช่น ขงจื๊อ , Kant , ประโยชน์นิยม, GE Moore , บัญญัติศาสนา อื่น ๆ ประเภทของค่านอกเหนือจากคุณธรรม -- อื่น ๆ ในคำปฏิเสธเป็น, Moralism เป็นต้นมีการปฏิเสธว่า ทฤษฎี polynomic ของค่า
MORALISM : = จริยธรรมที่ดี

จริยธรรมจริยธรรม =
[ความงามที่สวยงามและน่าเกลียด] สวยงามอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ดีในทางศีลธรรม
จริยธรรม
[เหมาะหรือ Euergetic จริยธรรม] ดีเป็นสิ่งที่ดีในทางศีลธรรม
, ขวาและผิดจริยธรรม : เฉพาะฟอร์มที่แท้จริงของค่านิยมทุกรูปแบบที่มีมูลค่ามีอนุพันธ์ทางการเงินและผู้ใต้บังคับบัญชา
imperatives -- คำสั่ง

ในการเข้าใจผิดของ moralism, กระบวนทัศน์ของภาระผูกพันและหน้าที่มาครองจริยธรรม สินค้าทั้งหมดเป็น absolutized ศีลธรรมจริยธรรม สินค้า Non - ศีลธรรมและความงามเป็นสินค้า devalued เป็นเพราะพวกเขาจะแตกต่างจากสิ่งที่อยู่ในทางศีลธรรมขวา ศักดิ์ศรีความงามของบุคคล -- ความหลากหลายของตัวอักษรส่วนบุคคลของพวกเขา, การตั้งค่าและการเติมเต็มตนเอง -- จะหายไปและกฎจริยธรรมหรือเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ถูกเปลี่ยนโดยสนับสนุนการสอนศีลธรรมคุณธรรมเป็นภาระหน้าที่ที่กำหนดอย่างเข้มงวดในทุกคนและทุกอย่าง ทฤษฎีการสอนศีลธรรมสามารถ deontological หรือ teleological แต่ใดทฤษฎี teleological กับภาระผูกพันทางศีลธรรมจริง (คือที่ไม่ได้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์แท้ๆ) จะได้รับการสอนศีลธรรมเนื่องจากตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ไม่สิ้นสุดคุณธรรมจริยธรรม intrinsically moralizes เหมาะ อย่างไรก็ตามทฤษฎี deontological มีมากขึ้นตามแบบฉบับของ moralism เนื่องจากพวกเขาก็ไม่สนใจผลกระทบที่ไม่เกี่ยวข้องและตำแหน่งทั้งหมดของหลักคุณธรรมจริยธรรมใน
euergetic ความแตกต่างของจริยธรรมในศีลธรรมและอุดมคติหรือจริยธรรมไปกลับไปเยอรมันกวีที่ยิ่งใหญ่นักเขียนบทละครและนักวิชาการ Friedrich von Schiller (1759-1805), ผู้เขียนอมตะของ Ode กับความสุข, กลอนที่ Ludwig Van Beethoven รวม ในการเคลื่อนไหวที่สี่ของ Ninth Symphony ของเขา บัญชีลีโอนาร์เนลสันของการดัดแปลง Schiller ของจริยธรรม Kantian ยังรวมถึงการอภิปรายที่สำคัญของ moralism :
มันมักจะกล่าวว่าเงินสมทบ Schiller เพื่อจริยธรรมเพื่อบรรเทา rigorism ของ Kant ขัดแม่นยำคือความจริง ทางหนึ่งที่จะสรุปเงินสมทบ Schiller ของการพัฒนาจริยธรรมนั้นน่าจะเป็นบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่ rigorism คุณธรรมฟรีจากสมาคมที่มี moralism ที่ได้รับก่อนหน้านี้กฎในจริยธรรม -- จึงทำให้มันเป็นไปได้ที่มันได้มีไม่ได้จริงๆ ก่อนเพื่อสร้างความถูกต้องของ rigorism คุณธรรมในความสำคัญที่แท้จริงของ ความหมายที่แท้จริง [Rigorism ของ] เป็นที่กฎหมายคุณธรรมถูกต้องอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ rigorism จริยธรรมคือ howevever ความแตกต่างมากจาก moralism ของจริยธรรม Kantian คือความแปลกประหลาดของการไม่ยอมรับหลักการอื่น ๆ ของการประเมินผลในการตัดสินการกระทำดีกว่าที่กฎหมายของศีลธรรม โดยเฉพาะการขจัด moralism นี้ rigorism คุณธรรมอาจได้รับความบริสุทธิ์เต็มแรงและมันซึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานของตัวเองแม้ Kant ของ ตราบใดที่มันเป็นสับสนกับ moralism มันเป็นผูกติดกับดูเหมือนรุนแรงและมีด้านเดียวปรากฏตัวเพื่อบ่งบอกถึงการยกเว้นจากจริยธรรมของเหมาะ aesethetic ใด ๆ ของชีวิต [ลีโอนาร์เนลสัน, ความคืบหน้าและถอยหลังในปรัชญา (เดิม Fortschritte und der Philosophie Rückschritte) Vol II, Basil Blackwell, Oxford, 1971, p. 34]
Moralism มีแนวโน้มที่จะยกเลิกกระบวนทัศน์ความงาม (จริยธรรมโหมดค่าของนอก) ตรงไปตรงมาผ่าน [adj ระงับความรู้สึก ยาชา"]", การปฏิเสธของความงามและคุณค่าความงาม (ไม่ในกรณีนี้การสูญเสียของสติเนื่องจากยาเสพติด), และ anhedonia [adj ]"anhedonic", การไร้ความสามารถได้สัมผัสกับความสุขหรือการลงโทษทางจริยธรรมของความสุข
ผมเคยได้ยินคำว่า"ยาชา"ก่อนหน้านี้ แต่ในกรณีนี้ผมใช้เวลาได้โดยตรงจากโรเบิร์ตฮิวส์, นักวิจารณ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมที่มีการร้องเรียน (Oxford University Press, 1993), Hughes says :
... ลักษณะปฏิบัติของศิลปะอเมริกันเป็นเหยื่อ posturing และความไม่ถูกที่ ในการแสดงของ ชาวกะเหรี่ยง Finley และ Holly Hughes คุณได้รับมีมากในสิ่งที่สามารถไปอย่างผิดปกติเป็นศิลปะการเมือง -- พอเพียงความเชื่อที่เต็มไปด้วยความหมายคือ; ว่าฉันปฏิเสธเป็นศิลปินโดยการแสดงความอบอุ่นของฉันคุณกล้าและ defying คุณ พวกเขา คุณไม่ชอบกล้าของฉันหรือไม่ คุณและ Jesse Helms, fella
การเรียกร้องของสิ่งนี้เป็นในวัยแรกเกิด ผมมีความต้องการผมมีความต้องการ ทำไมคุณไม่ได้พอใจได้อย่างไร "คุณ"จะช่วยให้ไม่แตกต่างและความชอบธรรมของตนเอง"ฉัน"เป็นอย่างยิ่งยาชา [SIC] หนึ่งจะดีใจของเครื่องหมายบางส่วนของความตระหนักในความแตกต่างกันนิดหน่อยที่แตกต่างศิลปะจากคำขวัญ [หน้า 186-187]
ตามที่เกิดขึ้นจริงในระยะไปกลับไปอริสโตเติลที่ says :
erring ผู้ชายในด้านของการขาดในเรื่องความสุข (hêdonás) และสละน้อยกว่าจำนวนที่เหมาะสมของความเพลิดเพลิน (khaírontes,"เพลิดเพลินกับ") ในพวกเขาแทบจะไม่เกิดขึ้น; การไม่มีความรู้สึกเช่น (anaisthêsía) จะไม่ใช่มนุษย์ (anthrôpiké) [Nicomachean จริยธรรม , Book III, Xi, 7, Loeb Classical Library, Harvard U. Press, 1926-1982, pp.180 - 183]
ที่นี่"anesthesia"เป็นผู้ใกล้ชิดในความหมายถึง"ยาชา"ที่ทันสมัยและในการใช้งานนี้เป็น"anhedonia,"ดังต่อไปนี้ เมื่อ"ความงาม"ตอนนี้มีแนวโน้มที่จะหมายถึงศิลปะและความงาม, ความรู้สึกตอนนี้ (ใน Hughes) เป็น"ยาชา"เพื่อให้ความรู้สึกถึงศิลปะและความงาม อริสโตเติล, ดูรายการดังกล่าวเป็นสิ่งทารุณและหายาก, ชัดเจนไม่ได้คาดว่าจะมีอุดมการณ์และระบบทางศาสนาและการเมืองอย่างแข็งขันที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อความสุขส่วนบุคคลและของ enjoyments ปรากฏการณ์ทางศาสนาเป็นเกี่ยวกับยุคกลาง, การเมือง, โมเดิร์น Anhedonia เป็นชื่อเดิมของวู้ดดี้อัลเลนที่ชนะออสการ์ 1977 ภาพยนตร์แอนนี่ฮอลล์ โดยท้ายภาพยนตร์ Diane Keaton กล่าวหาของอัลเลนที่ไม่สามารถสนุกกับชีวิตที่พอเพียงและเขาตอบว่าเขาไม่สามารถตราบใดที่ใครสักคนที่อื่นเป็นทุกข์
Anhedonia เสียงเหมือนคำนิยามที่มีชื่อเสียงของ Puritanism โดย HL Mencken : ที่คนเจ้าระเบียบเป็นคนที่มีความน่าสงสัยอยู่เสมอว่าคนที่อยู่ที่ไหนสักแห่งจะมีช่วงเวลาที่ดี การระงับความรู้สึกทั้งสองและ anhedonia ซึ่งเรียกรวมกันเราก็จะเรียกว่า"Puritanism"เกิดขึ้นเพราะความงามและความสุขเป็น polynomicly อิสระของการประเมินคุณธรรม : ความงามและความสุขนั้นอาจจะเห็นเป็นรูปแบบของการประเมิน intrinsically ผิดศีลธรรมและทำให้ระบบการสอนศีลธรรมคุณธรรมเพียง ชั่ว, ไม่เป็นอิสระจากรูปแบบการประเมินผล เนื่องจากความงามหรือความสุขเกิดขึ้นเป็นอิสระจากมูลค่าคุณธรรมพวกเขาสามารถมองเห็นในสถานที่แรกเป็นที่ได้ไม่ถูกเนื่องจากพวกเขาจะไม่กระจายเป็นรางวัลคุณธรรมที่เหมาะสมและในสถานที่ที่สองเป็นภาระ, ตั้งแต่พวกเขาแนะผิดเราจาก"จริง"คือ การประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมและภาระเพื่อให้เรามีคำตัดสินที่เลวร้ายและความกังวลและอื่น ๆ ตัวเราและที่ในทางศีลธรรมเราไม่ควรต้องจัดการกับ เพื่อจะพูดความงามที่อาจจะมีทั้งที่ได้ไม่ถูกและภาระ (คือทั้งดีและไม่ดี, รางวัลและการลงโทษ) ดูเหมือนว่าแย้งกัน แต่ยังไม่ได้รูปแบบผิดปกติของการตัดสิน
Oscar Wilde ประณามนี้ในทางของตัวเองด้วยการบอกว่าผู้ที่พบความหมายที่น่าเกลียดในสิ่งที่สวยงามเสียหายโดยไม่ต้องมีเสน่ห์. นี่เป็นความผิด." Anhedonia หมายถึงความรุนแรงและ humorlessness ทั่วไปของ moralism แม้ในการใช้งานตามปกติของคำว่า"สอนศีลธรรม. การระงับความรู้สึกปฏิเสธการเป็นสุนทรียศาสตร์ที่เหมาะสม (ตรงข้ามกับสุนทรียศาสตร์คุณธรรมที่ อธิบาย ด้านล่าง ) : ว่าค่าความงาม, น่าเกลียดการประเมินผลที่สวยงามและมีความเป็นอิสระของศาสนาหรือการเมืองกาประเมินคุณธรรม
Camille Paglia ให้เราในการผ่าน, สุนทรียศาสตร์ความหมายของ :
มัน [นวนิยาย Mademoiselle de Maupin, โดย Théophile Gautier] รวมจดหมายเล่าการสนทนาอย่างแม้เรียงความ -- คำนำเสีย, แถลงการณ์แรกของสุนทรียศาสตร์ Gautier การโจมตีค่าเกี่ยวกับชนชั้นกลางและยืนยันศิลปะมีทั้งสาธารณูปโภคทางสังคมหรือเนื้อหาคุณธรรม ความงามเพียงอย่างเดียวคือภารกิจของศิลปะ [ชื่อตัวทางเพศ, p 409]


ออสการ์ไวล์ด, ในคำนำของตัวเองเพื่อ Picture of Dorian Gray, กล่าวว่า"พวกเขาเป็นความงามเลือกที่จะสวยงามซึ่งหมายถึงสิ่งเท่านั้น"; และเขาทำให้เรามีลักษณะกะทัดรัดที่สุดของสุนทรียศาสตร์ :"ศิลปะทั้งหมดจะไม่ได้ผลค่อนข้าง.
Anaesthesia และ anhedonia ได้อย่างง่ายดายที่สุดเกิดขึ้นในระบบหรือทางการเมือง moralism ทางศาสนาซึ่งการประเมินทั้งหมดและเป็นงอภาระผูกพันทางการเมืองที่มีต่อหรือจบศาสนาไม่มีอิสระในรูปแบบของการประเมินสามารถได้รับอนุญาตและความมุ่งหมายใด ๆ นอกเหนือจากศาสนาหรือทางการเมืองอย่างสวยหรูจะไม่สำคัญ, เลวทราม , หรือชั่วร้าย ในขณะที่ moralism ทางศาสนาที่คุ้นเคยจากมากของประวัติศาสตร์และ moralism ทางการเมืองอย่างน้อยตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส, คริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ให้ตัวอย่างของทั้งสองทำให้ขนพองสยองขวัญ
ตัวอย่างที่ดีของศาสนา moralism anhedonic สามารถพบกับ Ayatollâh Khomeini ของ อิหร่าน . Khomeini ไม่เคยยิ้มในที่สาธารณะและในที่สุดเขาถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยผู้รายงานข่าว คำตอบของเขาคือ"ศาสนาอิสลามเป็นเรื่องรุนแรงตลอดเวลา. Khomeini จริง wrote : อัลลอไม่ได้สร้างคนเพื่อให้เขาได้มีความสนุกสนาน จุดมุ่งหมายของการสร้างได้สำหรับมนุษย์ที่จะนำไปทดสอบผ่านความยากลำบากและสวดมนต์ ระบอบอิสลามจะต้องจริงจังในทุกสาขา มีเรื่องตลกไม่อยู่ในศาสนาอิสลาม มีอารมณ์ขันในศาสนาอิสลามไม่มี มีความสนุกสนานในศาสนาอิสลามไม่มี สามารถมีได้ไม่สนุกและความสุขในสิ่งที่เป็นเรื่องรุนแรง Khomeini ยังกล่าวว่า"ดนตรีเป็นกบฏต่อประเทศของเราและเพื่อเยาวชนของเรา." ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจทางศาสนาในประเทศซาอุดิอารเบีย, ผู้ได้รับทราบกันดีว่าเคาะประตูและเตือนประชาชนหากพวกเขาอาจจะได้ยินหัวเราะจากถนน หัวเราะดังกล่าวในบ้าน, เด่นชัด, ทรยศจริงจังไม่เพียงพอ เรื่องที่คล้ายกันได้มาจากประเทศอิหร่านอีกครั้ง : World Press ตรวจสอบรายงานในเดือนกรกฎาคมปี 1999 ที่หัวเราะนิตยสาร Adineh ถูกห้ามในอิหร่านเพราะมันได้พิมพ์เรื่องราวของผู้หญิงเกี่ยวกับการเป็น admonished โดยคุณธรรมรัฐ"ตำรวจ"เพราะเธอเป็น ในขณะที่การรับประทานอาหารกับครอบครัวของเธอในร้านอาหาร เรื่องคือสิทธิ"ก็คือความปิติยินดีในเมืองของเราลืม? เป็นหัวเราะซิ?" คำตอบ, เด่นชัด, เป็น"ใช่! และอาชญากรรม!" อย่างไรก็ตามแม้ว่าการนับถือหลักเดิมคือวันนี้ที่มีอิทธิพลมากในศาสนาอิสลามก็จะมีความผิดพลาดที่จะใช้ทัศนคติเหล่านี้ในรูปแบบขนาดนั้น, จะมีความจำเป็นหรือสากลในศาสนา , ใด ๆ ในการอ่านของพันหนึ่งคืนที่เก่าแก่มาก แต่มีเรื่องแตกหักได้รวบรวมในอียิปต์ช้าหลังจากที่ 1400 จะแก้ไขให้พ้นจากทุกคนที่ anhedonia ได้เสมอปกครองในศาสนาอิสลาม. พันและหนึ่งคืนเป็นอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการของศาสนาอิสลามกับการสนทนาของ กฎหมายอิสลามและเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงครามกับ โรม แต่ไม่หยุดที่ดีจัดการการดื่มของทางเพศที่ผิดปกติและสิ่งที่น่าชมเชยและของเพศหญิง, ชาย, ความงามไม่นี้ ช่วงของทัศนคติแบบนี้แน่นอนเป็นที่คุ้นเคยจากศาสนามากที่สุด อินเดียซึ่งบางวัดฮินดูและ Jain, ได้รับการตกแต่งด้วยรูปปั้นลามกอนาจารและที่จิตรกรรมและประติมากรรมคลาสสิกเสมอพบหญิงกระดุมเปลือย (โดยปกติจะมองเหมือนพวกเขาได้รับการผ่าตัดเต้านมเทียมเป็นที่มุมขวาหรือใน รูปป๊อปอัพ ) ยังคง จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้อนุญาตให้ดาวชายและหญิงจะจูบในหนัง คำมาก"คนเจ้าระเบียบ"และ"Calvinist"แสดงว่าเป็นตอนของการบังคับใช้สาธารณะของการบำเพ็ญตบะในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ -- กรณีที่คริสตชนจำนวนมากยังคงหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้จะมีคำสั่งของพระเยซู,"นี่เป็นเลือดของฉัน"(Matthew 26:28) ในการอ้างถึงแก้วไวน์ของเขา หลาย Protestants ที่ความภาคภูมิใจตัวเองบนพื้นฐานเกี่ยวกับใจของความเชื่อและการปฏิบัติของพวกเขา, น้ำองุ่นแทนเพื่อเป็นการระลึกถึงศีลมหาสนิท
แม้ว่า moralism ศาสนาได้ฟื้นฟูในขณะนี้เป็นภูมิศาสตร์การเมือง ภัยคุกคาม , moralism ทางการเมืองได้มากขึ้นอย่างกว้างขวางและมากขึ้นการทำลายล้างในศตวรรษที่ 20 แม้ว่าจะพบได้บ่อยในระบอบ totalitarian, จากนาซีเยอรมนีและสหภาพโซเวียตรัสเซียไปยังคอมมิวนิสต์จีนและคิวบาที่น่ากลัวและใหญ่โตมากที่สุดเช่นมาจาก ประเทศกัมพูชา ที่คอมมิวนิสต์เขมรแดงฆาตกรรมบางทีหนึ่งในสามของประชากรของทั้งประเทศมากขึ้นกว่าสองล้านคน . ไม่เพียงแค่ความงามและความสุข แต่ความเชื่อมั่นของมนุษย์สามัญและจิตแม้ถูกห้ามและลงโทษเป็น"counter - ปฏิวัติ"กิจกรรม ทางต่อไปนี้จากการเสียชีวิต RJ Rummel ของรัฐบาล [รายการผู้จัดพิมพ์, 1994, pp.186 - 187] บอกเรื่องน่ากลัว :

แน่นอนความรักระหว่างคนอาจไม่ได้รับอนุญาต -- มันรบกวนกับการทำงาน ไม่เพียง แต่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่ยังไม่แต่งงานที่ต้องห้ามอย่างแน่นอน แต่ในบางสถานที่ที่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงถูกข่มขู่ด้วยการทำงานสำหรับน้อยได้ตามที่จับมือกัน
ชีวิตครอบครัวปกติรวมทั้งความรักและความเศร้าโศก, เป็นไปไม่ได้ในบางหมู่บ้าน เด็กถูกนำออกไปจากพ่อแม่ของพวกเขาอยู่อาศัยและทำงานใน brigades แรงงาน ถ้าพวกเขาเสียชีวิตจากความเมื่อยล้าหรือโรคซึ่งไม่มากพ่อแม่ของพวกเขาจะได้รับการแจ้งในที่สุด ณ จุดอารมณ์สิ่งที่ผู้ปกครองอาจหมายถึงการมีชีวิตหรือเสียชีวิตนี้ ถ้าพวกเขาร้องไห้หรือแสดง unhapppiness รุนแรงในครั้งนี้แสดงความเห็นอกเห็นใจเกี่ยวกับชนชั้นกลาง หลังจากเด็ก ๆ ของพวกเขาเสียสละตัวเองเพื่อการปฏิวัติและพ่อแม่ควรจะภาคภูมิใจไม่พอใจ ในทำนองเดียวกันภรรยาแสดงความเศร้าสลดกว่าสามีรัน -- ศัตรูของการปฏิวัติ -- ได้อย่างชัดเจนวิจารณ์เขมรแดง พระราชบัญญัตินี้ยกโทษให้ไม่ได้ของความเห็นอกเห็นใจและความแตกต่างกันอาจหมายถึงการเสียชีวิต
เรื่องของ Bunheang อึ้งก่ำแสดงให้เห็นอันตรายของความรู้สึกปกติ ในธันวาคม 1977 กลุ่มงานของเขาถูกส่งไปทำงานในหมู่บ้านภูมิ Maesar พระจันทร์ Coindidentally, ป้าของที่เขาชอบมากของเขาอาศัยอยู่ที่นั่นและเขาไม่เคยเห็นมาเป็นบางครั้ง
เมื่อเขาได้พบกับเธอก็วันหนึ่งเขามีแรงเอามือของเธอ "ฉันลืมคุณจะเห็น,"บุญมาอธิบาย "ฉันพลาดของเธอและผมยินดีที่จะเห็นเธอ." ทันที cadre เขมรแดงตะโกนไปที่เขา ป้าบุญทิ้งมือของเขาและกระโดดออกไป แต่อาชญากรรมมีความมุ่งมั่น การประชุมของกลุ่มบุญของ [ทำงาน] ถูกเรียกทันทีเพื่อจัดการกับการละเมิดกฎที่ร้ายแรงนี้ เป็นบุญหลาย [SIC] วิจารณ์สำหรับความล้มเหลวของเขาในการพัฒนาคุณธรรมปฏิวัติ การกระทำของเขาพิสูจน์ว่าเขาล้มเหลวในการเปลี่ยนโหมดของเขาคิดและไม่สามารถละทิ้งคุณธรรมความเสียหายของระบบการปกครองเก่า มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุด บุญขอโทษ ผู้นำกลุ่มของเขาแนะนำให้เขาเปลี่ยนวิธีการของเขาหรือเขาจะต้องได้รับโทษอย่างรุนแรงที่สุด บุญมีสิ่งที่ต้องขอให้ลงโทษว่าจะไม่มี แม้แต่การโทรของภรรยาหนึ่งโดยการแสดงความรักบางคำของถูกห้าม Haing ง ได้รับการได้ยินการทำเช่นนี้โดยสายลับผู้ที่ยังมีรายงานว่าเขาได้กินอาหารที่เขาเลือกมากกว่านำมารับประทานอาหารในชุมชน สอบสวนเกี่ยวกับความผิดเหล่านี้เขาได้บอกว่า"chhlop [สายลับ] บอกให้ว่าคุณโทรภรรยาของคุณหวาน.' ขณะนี้มี'Sweethearts'ไม่มีที่นี่. นั่นเป็นที่ต้องห้าม. เขาก็ถูกนำไปทรมานนักโทษที่ซึ่งเขาได้อย่างเฉพาะตัว [SIC], มีลายนิ้วมือและขวานตัดข้อเท้าหั่นบาง ๆ กับ เขาแทบไม่รอด
ถึงแม้ว่าความโหดร้ายและความชั่วร้ายของเหตุการณ์เหล่านี้เกือบ defies ความเชื่อ (และไม่เชื่อว่าโดยมากจนเวียดนามสัมผัสพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ของตัวเอง) พวกเขาแตกต่างเฉพาะในการศึกษาระดับปริญญาไม่ได้อยู่ในประเภทหรือในหลักการจากระบบการปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดยเลนินและ สตาลินในรัสเซีย การเมืองคำดังกล่าว -- กลัว -- สามารถกู้ยืมเงินจากนโยบายที่คล้ายกันในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ Robespierre โผงอ้างว่ากลัวเป็นอาการโดยตรงของคุณธรรม :"กลัว แต่ให้มิใช่, รุนแรง, ความยุติธรรมไม่อ่อนมันจึงเป็น การกำเนิดของคุณธรรม.
ตัวอย่าง ของหลักการที่คล้ายกันบุกรุกสังคมเสรีและของสุนทรียศาสตร์ปะทะกันทางการเมืองระหว่าง moralism และจะอภิปรายอย่างต่อเนื่องใน การเคลื่อนไหว มากกว่าแนวโน้มที่ยาวนานในการปฏิเสธใด ๆ วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหรือเน้นความงามส่วนบุคคลในเพศหญิงเป็นเรื่องการลดค่าการทับถม,, หรือ"การทำให้แลเห็น"ของผู้หญิงหรืออย่างน้อยเป็นเครื่องล่อใจจากวัตถุประสงค์อย่างสวยหรู ด้านตรงข้ามของการอภิปรายมีการโต้เถียงในตำนานความงามโดยนาโอมิ Wolff, ที่เห็นความงามของการเฉลิมฉลองเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด misogynistic และเมื่อเร็ว ๆ นี้สตรีนิยมทางการเมือง backlash - anti (แต่เธอตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงใจของเธอค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนังสือเล่มต่อมาไฟไหม้ด้วยไฟ) และ Camille Paglia [เป็นในทางเพศชื่อตัว, เหนือ ] ผู้ปกป้องทางการเมืองศิลปะฟรี, สุนทรียศาสตร์, แฟชั่น, การโฆษณา, สื่อลามกและอื่น ๆ , มีผล, เอกราช polynomic ของความงามและความสุข
รบกวนมากยิ่งขึ้นกว่าการระงับความรู้สึกสตรีนิยมเป็นหลักคำสอนในขณะนี้การล่วงเกินทางเพศ"กฎหมาย"ว่าภาพทางเพศและการเสียดสีในที่ทำงานแม้ในกรณีที่คนหนึ่งเพียงภรรยาเก็บภาพของเขาสวมใส่ชุดอาบน้ำ, บนโต๊ะทำงานของเขาเป็นการ "สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร"เพื่อคนงานหญิง ภาพทางเพศอาจจะไม่พอใจหรือรบกวนบางอย่างหรืออย่างน้อยทำให้เสียสมาธิเช่น Goya 's Naked Maja ในชั้นเรียนเพื่อที่บางอาจารย์สตรีนิยมคัดค้าน แต่นี้ซึ่งเป็นเรื่องความงามและส่วนบุคคลของการตั้งค่าเช่นดิสนีย์แลนด์นโยบายต่อ beards (, มาคิดว่ามันเสียงเหมือนสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับเพศชาย), ไม่เป็นปรปักษ์ ความคิดเป็นอย่างยิ่งที่เพศหมายถึง"ความเป็นปรปักษ์"เพื่อสตรีคือระดับของ anhedonia ที่ไม่น่าแปลกใจมาจากชายขอบผู้ลัทธิหัวรนแรงของสตรีนิยมเช่น Catharine MacKinnon และ Andrea Dworkin, สำหรับผู้ที่ปกติคือเพศเพศตรงข้ามไม่เพียง แต่อยู่แล้วอึดอัดใจข่มขืนคน . ว่ามุมมองดังกล่าวท้ายได้รับการยอมรับเป็นที่ดินของกฏหมายโดยไม่ต้องสีทั่วไปและร้องไห้และไม่ต้องรับรู้ว่า MacKinnon และ Dworkin มีปัญหาทางอารมณ์คนเป็นพยานในบาง confusions ลึกในการอภิปรายสาธารณะและค่านิยมทางการเมือง [ หมายเหตุ ] มันเป็นสถานที่ทำงานของ sexlessness ทรมานและยับยั้งผิดธรรมชาติที่จะแสดงหลักฐานของการเป็นศัตรู -- เป็นศัตรูกับชีวิตตัวเอง
ได้มี feminists - การเด่นวนหลายใบหน้าที่โดดเด่นมากโดยในเชิงสำนวนนี้และแม้ในที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้และหลักกฎหมายที่มีอยู่เมื่อประธานาธิบดี บิลคลินตัน ถูกกล่าวหาว่าสนิทใจไม่เพียง แต่การล่วงละเมิดทางเพศโดยพอลล่า Jones, แต่แม้กระทั่งการติดต่อทางเพศและการใช้กำลังบังคับ การข่มขืนโดยคนอื่น ๆ และไม่สามารถคาดหวัง แต่ที่นี้เป็นข้อยกเว้นใด ๆ ในทางการเมืองมากกว่าสมควรและหลอกลวงกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ ไม่มี apologists คลินตันได้แนะนำใด ๆ ของการปฏิรูปกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหลักการ
ขณะที่เป็นแนวโน้ม ของ Wolff และอื่น ๆ เพื่อนำเสนอเน้นความงามเป็นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาและเวสเทิร์ -- เป็นส่วนหนึ่งแท้จริงของ blacklash อนุรักษ์นิยมของ 80 ของ (แม้ว่าจะแปลกค่อนข้างพิจารณาต่อต้านพันธมิตรของ - porn feminists กับการต่อต้านการ - porn อนุรักษ์นิยม) -- นี้ไม่ได้อธิบายรายประวัติศาสตร์และข้ามวัฒนธรรมเช่นชื่อของอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียง Queen Nefertiti ซึ่งหมายความว่า"สวยได้มาหนึ่ง"หรือชื่อเดิมของสาวฮาวายเช่น"Haunani"ซึ่งหมายถึง "สวยมาก"หรือ ตัวอักษรจีนที่เขียนตัวอักษรสำหรับ"ผู้หญิง"สองครั้งเพื่อหมายถึง"หล่อ"หรือ"สวย." เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ contasting ผู้หญิงกับความงามของอาชีพการต่อสู้ของคนอาจจะพบได้ในอินเดียมหากาพย์ยิ่งใหญ่, มหาภารตะ . ที่นี่เจ้าหญิง Draupadî, สำหรับผู้ที่ฮีโร่ Arjuna จะแข่งขันใน"ตัวเลือกเจ้าบ้า"และพี่ชาย Dhr.stadyumna, เธอทั้งสองคนได้อย่างปาฏิหาริย์เกิดจากไฟไหม้แท่นบูชา, มีคำอธิบาย :


หญิงสาวที่คะนองกับตาเหมือนกลีบดอกบัวและร่างกายไร้ที่ติน่ารักและละเอียดอ่อนเป็นลูกสาวของดีคะนอง Yajñasena Drupada และเธอเกิดจากกลางแท่นบูชา เธอเป็นน้องสาวของอันยิ่งใหญ่และตระหง่าน Dhr.stadyumna, ฝ่ายตรงข้ามของ Dron.a ที่เกิดสวมเกราะ, ดาบ, ธนูและลูกศรจากไฟที่ลุกโชติช่วงและจะรุ่งโรจน์เหมือนไฟไหม้ น้องสาวของเขา Draupadî ของแขนขาไร้ที่ติและเอวเรียวยาวสีฟ้าที่มีกลิ่นหอม wafts เท่าที่ลีก, Yajñasena ลูกสาวของเจ้าบ้าวเป็นโฮลดิ้งทางเลือกของเธอบัว
[มหาภารตะ, Vol I, หนังสือการเริ่มต้น, มหาวิทยาลัยกด Chicago, 1973, p. 347; ภาพเป็นของสุดยอดซูเปอร์ Yasmeen Ghauri ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของปากีสถานและครึ่งหนึ่งของแคนาดาเยอรมัน คลิกรูปถ่ายเพื่อ 107K ไฟล์.]
หากต้องการยาชา, นิสัยผู้หญิงสอนศีลธรรม, ทางนี้เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกของการรังเกียจผู้หญิง : สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับ Draupadî เป็นของเธอทางร่างกาย กลิ่นหอมที่สมบูรณ์แบบและแม้กระทั่งในขณะที่พี่ชายของเธอคือ"ช่วงโชติ"ร่วมกับเหมาะกับวันเกิดของเขาผิดปกติมากและทหาร ในทางกลับกัน, รูปปั้นกรีกคลาสสิกอย่างน่าที่แหล่งที่มาของอารยธรรมตะวันตกให้ความสำคัญเกือบทั้งหมดในความงามของภาพเปลือยชาย; และเป็นที่ถกเถียงได้ว่า nudes หญิงภายหลังได้แรงบันดาลใจจากอียิปต์หรืออื่น ๆ แหล่งตะวันออกกลาง พันหนึ่งคืนสามารถโดดเด่นสำหรับการเน้นความเท่าเทียมกันในความงามมันทำให้ทั้งชายและหญิง มีเรื่องราวที่ญินค้นพบเยาวชนที่สวยที่สุดและหญิงสาวที่สวยที่สุดและทำให้พวกเขาอยู่ด้วยกันนั้น ดังนั้นความงามเพศหญิงเป็นสิ่งที่แทบจะไม่เฉพาะเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือตะวันตก แต่ในประเพณีตะวันตก, ชนิดของการเกี่ยวกับกาม, ลามกจริงๆแล้วรูปเขียนของ nudes เพศชายซึ่งสามารถพบได้บนจานกรีกและไห, เพิ่งได้รับการฟื้นฟูในการส่งออกใหญ่ของสื่อลามกเกย์, แม้ในขณะที่ feminists จำนวนมากได้รับการโต้เถียงที่ สื่อลามกทั้งหมด (ซึ่งพวกเขาดูเหมือนจะคิดเท่านั้นแสดงให้เห็นหญิงหรือชายเกย์สอดคล้องกับภาพลักษณ์ misogynistic) ควรได้รับการพิจารณา"สิทธิมนุษยชน"ความผิดต่อผู้หญิง
ในขณะเดียวกันบางโดดเด่นมากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้"ขาขึ้น"งานศิลปะของ nudes หญิงได้รับการกระทำโดยผู้หญิงชอบ Olivia de Berardinis (เช่นให้พวกเขากินชีส, Olivia ศิลปะของโอโซน Productions, 1993) เป็นโมเดล, โอลิเวียมีผู้หญิงมักจะใช้เช่น Pamela Anderson และจูลี่สายพันธุ์ที่มีแทบจะไม่เป็นแบบอย่างสตรีนิยม (Anderson แม้ใช้นามสกุล"ลี"เมื่อเธอได้แต่งงานกับสามีของเธอที่ไม่เหมาะสมบางครั้ง) แต่ที่ทำไม่ต้องสงสัย, ดูดี
ในบริบทศิลปะหรือมืออาชีพก็จะแดกดันสำคัญในขณะนี้ว่าส่วนมากของผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับความงามของเพศหญิงในอุตสาหกรรมแฟชั่นและส่วนใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความงามของเพศชายในสิ่งที่บริบทที่คาดว่าจะเป็น ชายรักร่วมเพศ (เป็น Whoopi Goldberg, ใส่อยู่ในใบหน้าขาวเป็น Queen Elizabeth I, ติดตลกที่ 1999 รางวัลออสการ์"ฉันคิดว่าเราทุกคนจะได้ทำผมของเรามากพอที่จะรู้ว่าคุณจะไม่สามารถวิ่ง Queen") ในขณะเดียวกัน, เลสเบี้ยนอนุมูลอิสระและ feminists สอนศีลธรรมที่ดูเหมือนแทบจะไม่สังเกตได้จากพวกเขามักจะดูเหมือนจะเป็นบางส่วนของคนส่วนใหญ่ยาชา militantly ในอารยธรรม มีการทำปฏิกิริยากับว่าแม้ในชุมชนเลสเบี้ยนซึ่งขณะนี้เรามีปรากฏการณ์"เลสเบี้ยนลิปสติก,"ผู้ที่หลงระเริงในทุกแบบดั้งเดิมของกระจุกกระจิกของผู้หญิงความงาม -- และคู่ของสตรีดังกล่าวสามารถทำให้ชีวิตดีตอนนี้เพียงแค่ ขายวีดีโอของการจีบของตัวเองเพื่อแฟนชาย [ตลกสูตรที่ยังสามารถใช้ได้แสงที่ไม่อนาจารของระดับ -- ดู Kissing Jessica Stein ]
เช่นความไม่พอใจสำหรับนี้และลากมีสีสันสำหรับราชินี RuPaul , ของ feminists ยาชาและเลสเบี้ยน แต่ต้องอ่อนอยู่ด้านข้างรู้สึกไม่สบายที่พวกเขาต้องรู้สึกกับบางชนิดศิลปะเกย์ : ที่เดียวในวัฒนธรรมที่ผ่านมาซึ่งความเกลียดชังผู้หญิงโดยทั่วไปนอกเหนือจากการวิจารณ์สตรีนิยม อยู่ในชุดรูปแบบศิลปะกับชายเกย์ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการเฉลิมฉลองนี้ถูก 1992 ภาพยนตร์ Crying เกมที่เพียงตัวละครหญิงน่ารักจะเปิดออกจะชาย หญิงจริงในหนังได้ไม่น่าไว้วางใจ, ทุจริตหรือการฆาตกรรมทางบวกและความชั่วร้าย ตามปกตินี้จะมีขึ้น howls ของการประท้วงการสาธิตและการคว่ำบาตรแม้ แต่ผู้แสดงความคิดเห็นและนักวิจารณ์แทบจะไม่ลำบากในการแจ้งให้ทราบลักษณะของภาพยนตร์ที่ เพราะของชุดรูปแบบเกย์ของมันก็คือเหนือประณาม, สิ่งอื่นที่อาจได้รับการพูดหรือทำ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่อยากรู้อยากเห็นของโรเบิร์ตปลายศิลปิน Mapplethorpe ซึ่งมีภาพของความเป็นทาส homoerotic, สะเดาะ masochism, ความอัปยศอดสูและแม้แต่เลือดให้เป็น counterexamples เพื่อวิทยานิพนธ์สตรีนิยมที่แสดงออกเรื่องเพศชายเหล่านี้เมื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมีแรงจูงใจโดยการ ความเกลียดชังผู้หญิง ความเกลียดชังผู้หญิงจริงจึงถูกมองข้ามหลักฐานในขณะที่เรื่องเพศชายไม่ได้โดยทั่วไปยังหนี misogynistic แจ้งให้ทราบล่วงหน้า พันธมิตรทางการเมืองระหว่างการเคลื่อนไหวและ"เกย์"สิทธิ (ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ สิ้นสุด สิทธิในทรัพย์สินและสมาคมอาสาสมัคร) ดูเหมือนว่าหลักคำสอนสำคัญกว่าสตรีนิยมเกี่ยวกับศิลปะการปกครองฉันพ่อกับลูก, และแม้กระทั่งความเกลียดชังผู้หญิง แต่ยังปิดอะไรการประเมินผลการอื่น ๆ ที่ทางเพศของเกย์อาจ เปิดเผย
ส้นเป็นที่นิยมกับผู้หญิงเพราะพวกเขาเพิ่มมากขึ้นกว่านิ้ว รุ่น Veronica Webb วางไว้ตามตรง : ใส่รองเท้าส้นคือ"ต้องการวางบนแท่น ass." Balancing อย่างน่ากลัวในลูกของเท้าของพวกเขาสวมใส่รองเท้าส้นผู้หญิงแรงที่จะโยนกลับไหล่ของพวกเขาและโค้งหลังของพวกเขาทำให้ดูหน้าอกของพวกเขาใหญ่, อี๋ท้องของพวกเขาและก้นของพวกเขามากขึ้นมนและแรงผลักดันออก และนี่เป็นเพียงนอกเหนือจากสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อรูปร่างของขาซึ่งจะปรากฏขึ้นกระชับ, ยาว, และจดจำรูปทรงของขา tensed โดยความเร้าอารมณ์

ตาม Harper 's ดัชนีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในก้นแลบของผู้หญิงของเมื่อเธอสวมรองเท้าส้นสูงเป็นร้อยละ 25. [ลินดา O'Keeffe, รองเท้า, การเฉลิมฉลองของปั๊ม, รองเท้า, รองเท้าและอื่น ๆ , คนงาน Publishing, New York, 1996 , p ] 127.
การเคลื่อนไหวไม่เพียง แต่ในวงกว้างมากหลักการของความถูกต้องทางการเมืองขณะนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อกฎหมายและการศึกษา. ภาษาตำรวจ, วิธีดันกลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้อะไร จำกัด โดย Diane Ravitch [Alfred A. Knopf, 2003] รายละเอียดผลกระทบของมาตรฐานการเมือง ในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษา ที่สามารถใช้ประเด็นที่สามารถ addressed, และความจริงที่ต้องบิดเบือนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางการเมือง ตัวอย่างยิ่งใหญ่ในบรรดาหลายทางที่มีอยู่โดยเฉพาะการระงับความรู้สึกทางการเมืองที่จะพบใน anthologies วรรณคดีคือ
เซ็นเซอร์บิดเบือน cirriculum วรรณกรรม, แทนการตัดสินใจทางการเมืองสำหรับคนสุนทรีย์ เพราะอคติและแนวทางเนื้อหาสังคม, บรรณาธิการของ anthologies วรรณกรรมต้องให้ความสำคัญกับการมีการนับที่ถูกต้องของกลุ่มเพศและกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่ตัวอักษร, ผู้เขียนของพวกเขาและภาพประกอบกว่าที่พวกเขาทำคุณภาพของการเลือกวรรณกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐการศึกษาอย่างรอบคอบกลั่นกรองอดีตและไม่สนใจหลัง เมื่อไม่นับคุณภาพของวรรณกรรมอีกต่อไปเกือบทุกอย่างสามารถรวมอยู่ใน anthologies วรรณกรรมเช่นสคริปต์โทรทัศน์, เรียงความนักเรียน, โฆษณา, และ ephemera อื่น ๆ ในขณะที่หุ้น indisputably นักเขียนสำคัญเท่ากับการเรียกเก็บเงินกับผู้สร้างงานที่จะไม่เป็นที่รู้จักกันนอกอุตสาหกรรมตำราเรียน เงียบ ๆ แต่อย่างหลีกเลี่ยงไม่สิ่งที่เราพิจารณามรดกทางวรรณกรรมของเราครั้งเดียวหายไปจากโรงเรียน [p.160]
แนวโน้มของ moralism ทางการเมืองคือการ orthodoxy ทางการเมืองในแง่ที่มีค่าความงามเป็นรองที่ไม่เกี่ยวข้อง -- หรือแม้กระทั่งที่ไม่เหมาะสม เป็นบันทึก Ravitch, นี้สร้างผลงานที่ไม่เพียง แต่ aesthetically ไม่ดี แต่ก็น่าเบื่อ นักเรียนไม่เพียง แต่หาวัสดุ stupifying แต่คนที่คมชัดยิ่งขึ้นมักจะตระหนักถึงและไม่ซื่อสัตย์ของ tendentiousness หลังจากที่ชนะสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาตอนนี้จัดการในการทำซ้ำอาจไม่ ได้ตั้งใจ , โซเวียตวิสัยทัศน์ของการศึกษาเป็นการปลูกฝังทางการเมือง
พันธุ์ของ Moralism
จริยธรรมของเสียงหัวเราะโดย FH Buckley, มหาวิทยาลัย Michigan Press, 2003
เร้าอารมณ์เป็นหมวดหมู่ความงาม
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Moralism จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์

Pages เรื่องประเด็นสตรี

นิสัยผู้หญิง
กับ"ทฤษฎีของคนรังเกียจผู้หญิง"ภาษา
กลาโหมของ Christina Hoff Sommers ตีพิมพ์ในการดำเนินคดีและที่อยู่ของอเมริกันปรัชญาสมาคม, 66:7

การแท้ง
ภาพพจน์เพศและต้นแบบทางเพศ
สื่อลามก
ผู้หญิงใน
คำขอโทษ
War Against Boys, วิธีการเข้าใจผิดสตรีนิยมทำร้ายชายหนุ่มของเราโดย Christina Hoff Sommers, Simon & Schuster, 2000

การเข้าใจผิดของ Moralism, 1 หมายเหตุ
ความเกรียวกราวกว่ากะเหรี่ยง Finley ขณะนี้ล่องลอยในประวัติศาสตร์และผู้อ่านจำนวนมากอาจจะไม่รู้จักชื่อของเธอ Finley จะอยู่ในความอับอายขายหน้าในจารีตนิยมในการใช้สิทธิ์ของตัวเองจากชาติประกันชีวิตสำหรับศิลปะ, ย้อนกลับไปใน s '80', การทำชิ้นงานศิลปะการแสดง : เธอปรากฏบนเวทีในเปลือยน้ำเชื่อมช็อคโกแลต, smeared บนร่างกายของเธอและเชิญผู้ชม สมาชิกเลียออก คัดค้านค่อนข้างเหมาะสมของหลักสูตรคือเหตุผลที่ผู้เสียภาษีเงินควรจะใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการนี้ซึ่งหลาย ๆ คนจะพิจารณาความไม่พอใจหรือหยาบคาย จุดประสงค์ของตัวเอง Finley ในชิ้นถูก muddied เมื่อเธอมาปรากฏตัวในกรกฎาคม 1999 ปัญหาของนิตยสารเพลย์บอย การกระทำเดิมดูเหมือนจะโกรธมาตรฐาน สตรีนิยม เลียนแบบหรือส่งขึ้นของ"การทำให้แลเห็น"ของร่างกายของสตรีหรือเป็นบทความ Playboy ตัวเองกล่าวว่า"การย่อยสลายสัญลักษณ์ของ." แต่ปรากฏในภาพเปลือยในนิตยสารเพลย์บอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Bill Maher ส่วนตัวเลียช็อคโกแลตปิดตัวเองของเธอจะแทบจะไม่ได้โกรธ interpretated โดยสตรีนิยมมาตรฐานการส่ง"ข้อความขวา"และ Finley สารปัญหาโดยที่ปรากฏไม่เพียง แต่ใน ช็อคโกแลตเครื่องหมายการค้าของเธอ แต่โดยไม่ได้นอกจากนี้ในบางมาตรฐาน Playboy เปลือย poses เธอไม่ได้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกรธหรือสตรีนิยมและแน่นอนเป็นผู้หญิงที่ดูดีมาก -- บริสุทธ์และสนุก -- น้อยรองลงมาจากเพื่อนเล่นใด ๆ นี้ถูกพัฒนาอยากรู้อยากเห็นในประวัติศาสตร์ของศิลปะการแสดงทางการเมือง
การเข้าใจผิดของ Moralism, 2 หมายเหตุ
________________________________________
Haing ง (1940-1996) เป็นแพทย์ชาวกัมพูชาที่มีประสบการณ์บางส่วนที่เลวร้ายที่สุดของ Terror กัมพูชา, หนีไปกัมพูชาในปี 1979 เขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาแล้วได้รับรางวัลออสการ์สำหรับการสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับนักแสดงภาพยนตร์ 1984 เขตข้อมูลฆ่า น่าเศร้าที่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 1996 งถูกฆาตกรรมโดยสมาชิกแก๊งเอเชียในขณะที่ออกหดของ Los Angeles พาร์ทเมนท์ของเขา ฆ่าดูเหมือนจะได้รับส่วนหนึ่งของการปล้น แต่ข่าวลือมาประกอบมันจะตีโดย sympathizers คอมมิวนิสต์ มันยากที่จะเชื่อว่าจะมี sympathizers คอมมิวนิสต์ในการดำเนินงานดังกล่าวชุมชน expatriot แต่ก็เป็นที่ชัดเจนที่วิทยาเขตมหาวิทยาลัยของอเมริกาที่รุ่นที่ไม่เคยรู้ว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ชอบกลับบ้านได้อย่างง่ายดายสามารถจัดหา recruits วิทยาเขตสำหรับอนุมูลจาก
การเข้าใจผิดของ Moralism, 3 หมายเหตุ
________________________________________
การแสดงตนของ MacKinnon ในสื่อดูเหมือนจะอยู่ ๆ ก็หายไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมันเป็นเพียงตอนนี้ฉันตระหนักดีว่ามันอาจจะเป็นเพราะการสนับสนุนของเธอคดีพอลล่า Jones MacKinnon กล่าวว่า"เมื่อพอลโจนส์ฟ้องบิลคลินตัน, การครอบงำชาย quaked." นี้ก็จะไม่ได้ endeared เธอ feminists อื่น ๆ ผู้หลังจากลังเลเล็กน้อย, โมฆะ (ชั่วคราว) หลักการของพวกเขาทั้งหมดที่ระบุไว้ในระยะยาวเพื่อป้องกันการเป็นพันธมิตรทางการเมือง แท้จริงในขณะที่ฉันไม่ได้ฟังความเห็นของ MacKinnon นอกจากนี้ในขณะที่ feminists ดั้งเดิมไม่มีความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสื่อลามก, พันธมิตรเปิดของ MacKinnon และ Dworkin กับอนุรักษ์นิยมทางศาสนา (ชิงชัง"ศาสนาขวา") เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำหลายอย่างน้อย, อึดอัด Dworkin ตัวเองได้รับความสนใจมากขึ้นจากความตายก่อนวัยอันควรของเธอ (มีอายุ 58) ในปี 2005 กว่าทั้งคู่จะมีการรวบรวมมา
น.ส กรรณิกา แสงชาติ 51137-0104
กลุ่ม 511


....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น